Spájame spoločné hodnoty

POZOR: Asociácia obchodníkov s cennými papiermi upozorňuje na zmenu adresy kancelárie AOCP. Od 1.3.2019 nás nájdete na adrese Čajákova 18, Bratislava, 3.poschodie.

Kto sme

Sme nezisková organizácia združujúca obchodníkov s cennými papiermi, ktorá od svojho založenia v roku 1994 aktívne pôsobí v oblasti kapitálového trhu. Činnosť Asociácie je zameraná na presadzovanie a ochranu spoločných záujmov ako aj koordináciu a reguláciu činnosti svojich členov. Asociácia napomáha vytvárať vhodné podmienky pre podnikanie na finančnom trhu na území Slovenskej republiky a podporuje všetky formy investičného podnikania.