Spájame spoločné hodnoty

Aktualita: Asociácia obchodníkov s cennými papiermi začne poskytovať osobitné finančné vzdelávanie v najvyššom stupni dňom 18.2.2019. Viac informácii o termínoch, podmienkach ako aj možnosti registrácie najdete v časti finančné vzdelávanie.

Kto sme

Sme nezisková organizácia združujúca obchodníkov s cennými papiermi, ktorá od svojho založenia v roku 1994 aktívne pôsobí v oblasti kapitálového trhu. Činnosť Asociácie je zameraná na presadzovanie a ochranu spoločných záujmov ako aj koordináciu a reguláciu činnosti svojich členov. Asociácia napomáha vytvárať vhodné podmienky pre podnikanie na finančnom trhu na území Slovenskej republiky a podporuje všetky formy investičného podnikania.